Jak pracujemy

Podejmując współpracę z naszą firmą możecie być Państwo pewni, że nie zostaniecie potraktowani szablonowo. Każdy biznes charakteryzuje się indywidualnymi cechami, dlatego też za nadrzędny cel postawiliśmy sobie dobieranie rozwiązań idealnie wpasowanych w cele jakie stawia przed firmą jej kierownictwo.

Wyróżnia nas udokumentowane, wieloletnie doświadczenie, nowatorskie myślenie i wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Tylko takie połączenie pozwala na uzyskanie funkcjonalnych, efektywnych i bezpiecznych rozwiązań wspierających prowadzenie i rozwój biznesu. Doświadczony zespół oraz wysokie standardy działania zapewnią sprawny proces realizacji projektu. Consulting merytoryczny oraz technologiczny na każdym etapie projektu umożliwi osiągnięcie założonych celów.

Wstępna analiza i oferta

Wieloletnie doświadczenie i indywidualnie wypracowany sposób jaki wykorzystujemy podczas zbierania i przekształcania złożonych informacji od klienta i przełożenie ich na wymagania funkcjonalne stanowi często niezauważalny, jednak bardzo ważny etap oraz początkową fazę omawianego systemu. Wspólna praca z klientem i zebrane informacje są podstawą do sporządzenia wstępnych założeń systemu i jego wstępnej wyceny.

Analiza docelowa i prototyp

Zebrane wymagania funkcjonalne i informacje umożliwiają przygotowywanie makiet i prototypów, które będą stanowić wizualizację przyszłego systemu. Na tym etapie szczegółowo omawiamy funkcjonalność systemu oraz zakres docelowego zlecenia.

Rozwiązania projektujemy w taki sposób, by można je było stosunkowo łatwo modyfikować i rozbudowywać, niemniej jednak czasochłonność przyszłych modyfikacji zależna będzie od tego, jak szczegółowo opiszemy nasze wymagania i przyszłościowe plany na etapie przygotowywania specyfikacji pierwotnej wersji systemu.

Specyfikacja i rozwój

Po zatwierdzeniu specyfikacji, zbioru założeń funkcjonalnych i przygotowanej makiety przystępujemy do etapu produkcji. Terminy realizacji projektów uzależniamy od wyboru rozwiązania i specyfiki zlecenia. Każdy termin jest ustalany z Klientami indywidualnie.

Wdrożenie i szkolenie

Przygotowany system jest uprzednio prezentowany kadrze zarządczej, a po jego akceptacji jest przekazywany pozostałym pracownikom firmy. Przygotowanie stosownych instrukcji oraz przeprowadzenie samego szkolenia stanowi integralną część naszej oferty. W tej fazie przekazujemy narzędzia, które często niosą za sobą falę nowych możliwości.

Utrzymanie i serwis

Wdrożony system to tak jakby „żywy organizm” w każdej firmie i niejednokrotnie wymaga utrzymania i serwisu. Poza standardowymi świadczeniami z tytułu gwarancji, nasza firma świadczy dodatkowe usługi i w dniu przekazania systemu podpisuje z klientami indywidualnie uzgodnione umowy utrzymania i serwisu lub dalszej rozbudowy systemu.

Okres powdrożeniowy

Jak wspominaliśmy, budowa dedykowanych systemów jest naszą pasją, ale satysfakcja naszych klientów z ich użytkowania i osiągnięte wymierne korzyści oraz częste stwierdzenia pokroju „…nie wiemy jak teraz poradzilibyśmy sobie bez systemu…” umacniają nas w przekonaniu o słuszności naszego funkcjonowania i stanowią niezwykłą motywację do rozwoju naszych rozwiązań.