Nasze rozwiązania

Oferujemy zestaw narzędzi B2B i B2C adaptowanych do specyficznych wymagań Klienta. Dzięki zastosowaniu technologii semantycznych potrafimy gromadzić i przetwarzać różnorodne dane, aby finalnie przedstawić je w zrozumiałej, użytecznej i przyjaznej dla użytkownika formie.

Korzyści wynikające ze stosowania tego typu narzędzi to przede wszystkim dużo większe możliwości sprawnego zarządzania i przetwarzania danych, generowanie przydatnych raportów i analiz, danych statystycznych, które bezpośrednio wpływają na podejmowane decyzje. Aby sprostać wymogom dzisiejszych czasów, nasze rozwiązania mogą działać zarówno w sieci lokalnej jak i w Internecie i być dostępne zarówno przez przeglądarkę jak i urządzenia mobilne.

Z uwagi na nieszablonowe podejście do każdego Klienta i jego potrzeb oraz specyfikę systemów informatycznych zachęcamy do kontaktu celem omówienia Państwa projektu i doboru rozwiązania przez naszych konsultantów na miejscu u Państwa/u nas w siedzibie lub za pośrednictwem telekonferencji.


Systemy ERP/APS

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

Wspomaganie planowania i zarządzania zasobami firmy lub grupy współpracujących przedsiębiorstw. Zestaw modułów i funkcjonalności obejmujących obszary np. (sprzedaż, klienci, magazyny, planowanie, usługi, produkcja, finanse, kadry, inne) w zależności od prowadzonej działalności i indywidualnych potrzeb.

Rozwiązania BI/OLAP

Systemy analityki biznesowej

Interaktywny wgląd w kluczowe informacje operacyjne. Możliwość wielowymiarowego analizowania danych z wielu źródeł. Tworzenie zestawień tabelarycznych i graficznych. Analizowanie wielu zależności i trendów. Narzędzia do tworzenia i generowania własnych raportów oraz zestawień. Kompleksowa analiza danych.

Systemy MES

Nadzór i realizacja produkcji

Wizualizacja produkcji w toku w czasie rzeczywistym. Baza informacji pobieranych ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Analiza kluczowych wskaźników wydajności na produkcji. Harmonogramowanie zasobów (ludzie, maszyny, materiały). Planowanie i kontrola, czasy założone vs. czasy rzeczywiste. Kompleksowe informacje z procesu produkcyjnego. Automatyczny monitoring terminów i kosztów produkcji.

Systemy CRM

Zarządzanie relacjami z klientami

Centralna baza klientów przedsiębiorstwa. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji o klientach wewnątrz firmy. Automatyzacja działów marketingu, sprzedaży lub wsparcia technicznego. Umożliwia wgląd i analizę danych gromadzonych przy okazji zdarzeń np. (kontakty, zgłoszenia, zadania, sprzedaż, inne) zarówno pod kątem zachowań klientów jak i ich obsługi po stronie poszczególnych działów przedsiębiorstwa.

Rozwiązania MRP/SCM

Planowanie zapotrzebowania i dostaw materiałów

Zmniejszenie nakładów finansowych na produkcję. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Plan zamówień na podstawie zestawienia zapotrzebowania. Zwiększenie wykorzystania możliwości wytwórczych. Określanie czasów dostaw komponentów, wyznaczanie i harmonogramowanie kosztów. Planowanie poziomu popytu na określone wyroby. Kontrola realizacji etapów produkcji. Przewidywanie czasów produkcyjnych, optymalizacja kosztów.

Rozwiązania WMS

Systemy magazynowo-logistyczne

Automatyzacja i kontrola przebiegu obrotu magazynowego, gospodarka magazynowa. Lokalizacja przesyłek i poszczególnych partii towarów. Kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego towaru pod kątem zgodności z zamówieniami. Planowanie dostaw i wydań. Możliwość tworzenia współdzielonych, predefiniowanych dostępów dla partnerów i mobilnych handlowców. Analiza obrotu produktów, prognozy zapotrzebowania.

CMMS

Rozwiązania utrzymania ruchu

Zarządzanie wyposażeniem przedsiębiorstwa, organizacja działu Utrzymania Ruchu (rejestr wyposażenia, przeglądy, serwisy maszyn, remonty). Wsparcie dla działu serwisu. Przyjmowanie, harmonogramowanie i delegacja zgłoszeń serwisowych. Zaopatrzenie, części, rozliczanie prac serwisowych. Rozwiązania mobilne dla serwisantów w terenie.

WORKFLOW

Wspomaganie pracy grupowej

Elektroniczne przetwarzanie dokumentów, zadań i innych zdarzeń poprzez poszczególne działy w firmie i osoby wg. uprzednio ustalonych tras, ścieżek akceptacji i terminów. Przetwarzanie i obieg zapytań, zamówień, faktur, wniosków, innych. Obieg i realizacja zgłoszeń (helpdesk). Predefiniowana delegacja zadań na działy i zespoły pracowników przedsiębiorstwa. Monitoring SLA, raporty i analizy.

Rozwiązania indywidualne

Indywidualna instancja oprogramowania

Indywidualna instancja oprogramowania bazująca na naszych rozwiązaniach i/lub wytworzona na podstawie specyficznych, ponadstandardowych, indywidualnych potrzebach klienta i przedsiębiorstwa. Projektowanie rozwiązań, których nie stworzył nikt wcześniej traktujemy jako zawodową pasję. Zapytaj nas o rozwiązanie dla Twojej firmy.


Nasi klienci