Wdrożenia

Na przełomie wielu lat mieliśmy okazję wdrażać nasze rozwiązania w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. To właśnie te realizacje, różnorodność tematyki i potrzeb klientów, specyfika różnych branż, a ostatecznie, zdobyte poprzez to doświadczenie i chęć użycia go przy kolejnych wdrożeniach motywuje nas do dalszej pracy.

Każde z prezentowanych wdrożeń opierało się o nowo przygotowane pod indywidualne potrzeby klienta funkcjonalności i/lub zostało oparte o wytworzone przez nas gotowe rozwiązania. Przedstawiamy Państwu listę przykładowych realizacji. W przypadku chęci uzyskania szerszych informacji na temat naszego doświadczenia i samych realizacji prosimy o bezpośredni kontakt.

Wdrożenie 1 – Ogólnopolski system do obsługi zgłoszeń napływających z placówek SKOK. Przetwarzanie zgłoszeń na zadania, interfejsy komunikacyjne, kolejkowanie, asygnacja i realizacja zgłoszeń wg. określonych procedur.

Wdrożenie 2 – Zarządzanie zadaniami i projektami. Obieg zadań i dokumentów, narzędzia do wewnętrznej komunikacji i realizacji zadań/projektów, w obrębie firmy i złożonych struktur operacyjnych. Raporty okresowe na potrzeby sprawozdawczości dla organów nadzoru.

Wdrożenie 3 – Zarządzanie nieruchomościami, najemcami i rozliczeniami budynków. Pełna automatyzacja rozliczeń kosztów i przychodów z tytułu najmu. Konfiguratory powierzchni i umów najmu, aneksy, rozliczenia. Wielowarstwowa i szczegółowa analiza poszczególnych elementów składowych kalkulacji. Generowanie raportów i zestawień.

Wdrożenie 1 - Zarządzanie sprzedażą i działem handlowym. Umowy, aneksy, bieżąca kontrola poprawności zawieranych umów, rozliczenia.

Wdrożenie 2 - Zarządzanie działem serwisowym, wdrożenie procedur obsługi serwisowej maszyn i pojazdów.

Dedykowane rozwiązania wsparcia dla organizacji handlowej firmy. Narzędzia dla działu handlowego, przygotowanie i generowanie umów, monitoring abonamentów i wykonywalności postanowień umowy. Zarządzanie projektami i zadaniami wewnątrz grupy oraz do współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Gospodarka magazynowa sieci kilkunastu stacjonarnych sklepów z telefonami i akcesoriami. Narzędzia obsługi klienta na potrzeby działu handlowego i działu serwisowego. Zarządzanie projektami, obiegiem dokumentów i zadaniami w firmie. Automatyczne generowanie raportów i zestawień na potrzeby nadzoru i rozliczeń.

Zarządzanie procesem produkcyjnym i parkiem maszynowym przedsiębiorstwa. Planowanie i monitoring poprawności, kosztów i terminów produkcji. Automatyzacja rozliczeń kadry i partnerów firmy.

Wdrożenie 1 – System typu HELPDESK wdrożony na potrzeby rozproszonych struktur placówek CDM Pekao SA. Przetwarzanie i asygnacja zgłoszeń i zadań wg. określonych procedur banku. Raporty okresowe na potrzeby sprawozdawczości dla organów nadzoru.

Wdrożenie 2 – Rozwiązanie dedykowane na potrzeby zarządzania i realizacji przemieszczeń sprzętu i wyposażenia w placówkach banku.

Wdrożenie 1 – System kontroli stanów magazynowych magazynów centralnych (IFS) i regionalnych, obsługa zapotrzebowania i zamówień oraz planowania ogólnopolskich instalacji telewizyjnych/internetowych.

Wdrożenie 2 – Aplikacja umożliwiająca przygotowywanie, bieżące aktualizacje i generowanie regionalnych ofert programowych na potrzeby poszczególnych regionów.

System do kontroli i obiegu informacji i dokumentacji pracowniczej związanej z outsourcingiem pracowników. Zestawienia, raporty, elektroniczne generowania umów i dokumentacji na potrzeby działalności firmy. Automatyzacja rozliczeń pracowników, podwykonawców i klientów.

System zarządzania przedsiębiorstwem obejmujący między innymi narzędzia dla mobilnych handlowców, zarządzanie zapasami i gospodarka magazynowa, zarządzanie zleceniami dostaw w rozproszonej strukturze. Kontrola informacji o dostawcach, odbiorcach i partiach zamówień. Obieg dokumentów, panele B2B, narzędzia analityczne.

Zarządzanie procesem ofertowania i obsługi klienta. Gospodarka magazynowa w oparciu o bieżące i planowane zapotrzebowania. Kompleksowa obsługa działu serwisowego, planowanie prac, zestawienia i rozliczanie robót. Całkowita eliminacja papieru. Rozwiązania mobilne dla pracowników terenowych.